Don L. koulutuspaketit

Merkittävä osa toimintaani ovat asiakas- ja kohderyhmäkohtaisesti räätälöidyt koulutuspaketit, luentosarjat ja workshopit eri oppilaitoksille, yhteisöille ja yrityksille. Osaamisalueitani ovat kulttuuriala, viestintä ja markkinointi.

Kulttuurialalla aiheita ovat Kulttuuriyrittäjyys, Kulttuuripalvelujen tuotteistaminen, Hyvinvointia kulttuurista, Tuottajaksi kulttuurialalle? Kulttuuritoimijan viestintäosaaminen. Pyydä tarjous ja sisältösuunnitelma. Tuloksia syntyy.

Don L. Klassikko:
KULTTUURIYRITTÄJYYS!

DON L:n suosittuja kulttuurialan yrittäjyyden ja tuotteistamisen kursseja järjestetään vuosittain mm. Keski-Pohjanmaan, Tampereen ja Seinäjoen ammattikorkeakouluissa, Turun yliopiston Porin yksikössä sekä räätälöityinä pistekursseina muissa oppilaitoksissa, EU-hankkeissa, yrityksissä ja yhteisöissä. Kulttuurituotannon suunnittelua ja käytäntöä yrittäjänäkökulmasta lähestyvä kurssikokonaisuus viestinnän, kulttuuri- ja media-alan opiskelijoille. Laajuus tarpeen mukaan 1-5 op.

Viestinnän alalta tarjoan koulutusta viestintästrategian ja -suunnitelman tekemiseen, mediasuhteista, tiedotuksesta, mainonnan suunnittelusta, mainostoimistojen ja kirjapainojen käytöstä, asiakaspalvelusta, kohderyhmä- ja mediavalinnasta, brändin rakentamisesta, kanta- asiakasmarkkinoinnista tai esimerkiksi asiakaslehden suunnittelusta ja toteutuksesta.

Esimerkkejä viestinnän koulutuksistani:

I Markkinointi & mainonta

1. Markkinoinnin suunnittelu - markkinointisuunnitelma
Koulutuksessa perehdytään markkinoinnin suunnittelun perusteisiin käytännönläheisellä tavalla käytännön esimerkein markkinointisuunnitelman laatimisen kautta. Koulutus antaa uusia ideoita, apua ja malleja osallistujan omaa markkinointisuunnittelua varten.

2. Tuloksellinen markkinointiviestintä
Vanhassa fraasissa sanotaan: "Mainonnasta menee aina hukkaan toinen puoli, emme vain tiedä kumpi". Väärin! Tämän koulutuksen aikana tulee todistetuksi sekin, että mainonnasta menevätkin hukkaan molemmat puolet - nimittäin silloin, kun mainosvälinevalinta, asiakaskohderyhmä, ajoitus tai viesti eivät ole kohdallaan. Rautaisannos tuloksellisen markkinointiviestinnän keinoja ja mittareita.

3. Mainonnan luova suunnittelu
"Mainonta on kepin kolinaa sian kaukalossa" sanoi Georg Orwell. Millainen kolina ja millaisen kaukalon äärelle sinun asiakkaasi kokoontuu ja miksi? 30-vuoden mainostoimistokokemuksen syvä rintaääni puhuu. Ja homma toimii edelleen.

4. Kenelle ja miten?
Tuhti paketti ja rautalankamalli kaupanpäälle oikeiden asiakaskohderyhmien etsintään, kylmäpäiseen mediavalintaan ja kampanjoinnin hyvään ajoitukseen.

5. Hyvä mainoskuva on hintansa väärti
Hyvin suunniteltu ja toteutettu mainoskuva kertoo tarinan, joka myy tuotetta vuosia. Koulutus sisältää mainosvalokuvauksen teoriaa ja käytäntöä sinulle, joka suunnittelet vientiesitteen, tuotekuvaston, nettisivujen, tuotepakkauksen, lehti-ilmoitusten tai muun markkinointimateriaalin toteuttamista. Kouluttajina toimivat valokuvaaja Aki Paavola, jolla on kahden vuosikymmenen mittainen kokemus lehtikuvaajana, mainos- ja muotikuvaajana ja dokumentoijana. Copywriter, viestintäkonsultti Lauri Tuomi-Nikula johtaa omaa viestintäalan konsulttiyritystään. Hänellä on takanaan 30 vuoden mainostoimistokokemus kampanjasuunnittelijana ja satojen kuvaussessioiden suunnittelijana matkailun, tekniikan, teollisuuden, palvelujen ja muodin parissa.

6. Menesty messuilla
Milloin messuille? Millaisin tavoittein ja ketä tapaamaan? Ennakkotiedottaminen ja kutsumenettely, messuosaston suunnittelu, budjetointi ja rakentaminen, messuesiintyminen, henkilökunnan valmennus, asiakkaiden jälkihoito messujen jälkeen. Koko hoito yhdessä päivässä.

II Viestintä, tiedotusi

1. Viestinnän suunnittelu - viestintäsuunnitelma
Yllättävän moni organisaatio ja yritys uskoo edelleen, että oma erinomaisuus riittää mainiosti viehättämään ja ylläpitämään tiedotusvälineiden ja yleisön, asiakkaitten, sidosryhmien ja oman henkilöstön mielenkiintoa organisaatiota tai yritystä kohtaan vuodesta toiseen. Kun sinulla on aito halu päästä tästä harhaluulosta eroon, järjestetään organisaatiosi avainhenkilöille yhteinen viestinnän suunnittelukoulutus, jonka tavoitteena on luoda organisaatiollesi toimiva, aktiivinen viestintätapa.

2. Kriisiviestintä
Kriisiviestintä on kuin puutalon paloportaat yläkerran kamariin. Kukaan ei niitä halua nähdä käytössä mutta ne on ihan pakko olla olemassa. Kun organisaatiota kohtaa odottaman kriisi - onnettomuus, henkilöstösuhteet, median riepottelu, kilpailijan toimenpiteet, markkinahäiriöt jne. on syytä tietää heti, miten menetellään, kuka ja ketkä organisaatiossa tekevät, sanovat mitä ja kenelle.

3. Tapahtumatiedottaminen ja mediasuhteet
Hyvä, uskottava tiedotus korvaa tuhansia mainoseuroja. Pitää vain tietää, miten se tehdään. Koulutuksessa käydään läpi mm. suomalaisen mediakulttuurin ominaispiirteitä ja omituisuuksia, tiedotusvälineiden tehtäviä ja toimittajan työtä, mediasuhteiden pelisäännöt, mediasuhteiden rakentaminen, osoitteistot, yhteydenpito, hyvä lehdistötiedote, onnistunut tiedotustilaisuus; kutsut, ajankohta, sisältö, jälkihoito, miten kytken tiedotuksen osaksi tapahtuman muuta markkinointia, tiedotussuunnitelma; tavoitteet, keinot, aikataulu, toteuttajat ja kustannukset. Siinäpä se!

III Palvelu

1. Palvelulla tuloksentekoon
Hyvä palvelu on moniulotteinen juttu. Se on keskeinen osa hyvää tuloksentekotaitoa. Se on olennainen tekijä henkilöstön työssä viihtymisen kannalta. Se kasvattaa vastuuntuntoa ja tervettä itsetuntoa ja opettaa kuuntelemaan asiakasta. Laatupalveluun kannattaa panostaa. Se ei ole vain kuluerä vaan pitkän tähtäimen investointi, joka kuitenkin tuo heti mitattavia tuloksia. Palvelu on asennekysymys. Asiakas, esimerkiksi yritys määrittää suhteensa palveluntuottajaan saamansa kohtelun pohjalta, usein intuitiivisesti, tunteella. Koulutuksessa asennetaan paitsi uutta asennetta myös tutkaillaan tilannetta asiakkaan kannalta.